Doručení zdarma od 2 790,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvořte nový seznam

Předpisy obchodu

§ 1. Definice
Řád - tento Řád, určující zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran a zásady reklamačního řízení. V rámci služeb poskytovaných elektronickými prostředky jsou Nařízeními Nařízení uvedená v článku 8 polského zákona o poskytování elektronických služeb.
Objednatel - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu článku 22 1 polského občanského zákoníku. Dle ustálené definice: Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní jednání, které přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
Fyzická osoba podnikající v OSVČ provádějící neprofesionální nákup - fyzická osoba uzavírající Smlouvu o prodeji na dálku přímo nesouvisející s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o osobu profesionální, z toho vyplývá zejména z předmětu své podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikání, kterému zákon přiznává právo: odstoupit od smlouvy o zásadách udělených Spotřebitelům, použije ustanovení o zakázaných doložkách použitých ve standardních ujednáních ao odpovědnosti za vady prodávané věci.
prodejce:
HCE TRADE Sp. z o.o.,
tel. +48 504984277,
bok@hurom.store,
NIP 7681837718,
REGON 363841439.
Adresa registrovaného prodávajícího:
Hmyz 24B,
26-332 Sławno.
Internetový obchod - Internetová služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na elektronických adresách: hurom.store, prostřednictvím které může Klient získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo si službu objednat.
Smlouva o prodeji na dálku – smlouva o prodeji Zboží / služeb / dodání digitálního obsahu (pokud existuje), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
Zboží – movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v E-shopu.
Zásady ochrany osobních údajů a cookies Internetového obchodu – dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu č. 3 Pravidel a je k dispozici na https://hurom.store/eng-privacy-and-cookie-notice.html.
Trvalé médium - znamená materiál nebo nástroj umožňující Klientovi nebo Prodávajícímu uchovávat jemu osobně adresované informace způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu vhodnou pro účely, pro které jsou tyto informace používány a který umožňuje rekonstruovat uložené informace v nezměněné podobě, zejména elektronickou poštu.
Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup poskytovaný Prodávajícím Klientovi.
Elektronický formulář pro vrácení - elektronický postup vrácení poskytnutý Prodávajícím Klientovi; k dispozici na adrese https://hurom.store/returns-open.php.
Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační řád poskytovaný Prodávajícím Klientovi; k dispozici na adrese https://hurom.store/rma-open.php.
Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "" klientem je považováno za podání závazného projevu vůle objednatele k uzavření smlouvy o prodeji na dálku s prodávajícím.
Účet - soubor dat uložených v E-shopu a v ICT systému Prodávajícího o daném Klientovi a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách o prodeji na dálku, pomocí kterých může Klient zadávat objednávky, rušit, upravovat popř. uzavírat smlouvy o prodeji na dálku včas.
Hodnocení služby objednávky a hodnocení konkrétního zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení ze strany klienta formou udělení hvězdiček od 1 do 5 pro internetový obchod po dokončení objednávky.
§ 2. Obecná ustanovení
Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
uzavírání smluv o internetovém prodeji – pokud jde o zboží prodávané v internetovém obchodě,
pravidla registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu,
přidávání názorů, připomínek a hodnocení - Klient může ke své objednávce nebo transakci přidat názor nebo komentář,
zasílání e-mailů potvrzujících přijetí objednávky, zaplacení, přijetí objednávky Prodávajícím.
Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
internetové prohlížeče v aktuální verzi tj.;
Firefox
Chrome
internet Explorer
jakýkoli program z prohlížení souborů ve formátu PDF.
Obsah, včetně popisu zboží a cen, umístěný na stránkách internetového obchodu představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu A.

pixel